1 2 3 4

Fuld-automatisk pakning, vejning, emballering, mærkning og tjek er hverdag hos mange store virksomheder, og udviklingen ser kun ud til at fortsætte.

Streamliner produktionen, eliminerer fejl og sikrer bedre tal på bundlinjen,

"Idag kan det automatiske system ikke blot veje og mærke kartonen, men også kontrollere både vægt, oplysninger på etiket, placering af EF-etiket samt stregkodekvalitet - det er relativt nyt".

Allan Hedevang, Product Sales Manager, Scanvaegt Systems.

Der er penge at spare ved at effektivisere og lade maskinerne overtage pakning og emballering af varer til eksempelvis fødevaresektoren, hvor færre og færre ansatte er involveret i arbejdet.

Det er med til at strømline forretning og sikre bedre tal på bundlinjen, men det skærer også en del af de ensartede og kedelige arbejdsopgaver væk.

”Man kan sige, at mange ansatte slipper for disse rutineopgaver med mange gentagelser i løbet af en arbejdsdag, men der bliver selvfølgelig også behov for færre af dem i det daglige. Det er en god forretning for virksomhederne, men de slipper ikke helt for at have ansatte”, forklarer Allan Hedevang, Product Sales Manager hos Scanvaegt Systems.

Kontrolfunktioner eliminerer fejl
Der er for eksempel behov for ansatte til at gribe ind i det automatiske system, hvis systemet opdager en fejl i en af pakkerne, som kræver, at den skal pakkes om, emballeres påny eller andet.

”Der er stadig behov for den kontrol og eventuel at sende pakken retur i systemet. Hvis der er fejl i en pakke, der kommer ud til kunden, så ryger hele pallen ind i mellem retur. Så man vil gerne sikre, at kontrollen er i top, og det kræver altså endnu, at der er mennesker til stede”, siger Allan Hedevang, men understreger også, at i de nyeste automatiserede systemer er der ikke mange manuelle opgaver tilbage. Tidligere skulle der tre-fire mand til at pakke, mærke og tjekke m.m. i en linje af produktionen, men i dag kan automationen klare næsten det hele.

Automatiske pakkelinier klarer opgaven
Udviklingen er, ifølge Allan Hedevang, gået i retning af, at flere og flere funktioner klares af teknikken og det automatiserede system.

”I dag kan systemet ikke blot veje og mærke kartonen, men også kontrollere både vægt, oplysninger på etiket, placering af EF-etiket samt stregkodekvalitet - det er relativt nyt. Hidtil har der været risiko for fejl af forskellig art, som at vægtindholdet ikke stemmer overens med prædefinerede vægtgrænser, stregkoden kan være ulæselig, EF-etiketten kan sidde forkert eller der kan være uoverensstemmelse mellem indhold og etiket.
I dag kan man undgå den slags fejl med nye systemer, der – ud over at veje og mærke kartonen – samtidig kontrollerer, at såvel vægtindhold som oplysninger på etiketten er korrekte, at EF-etiketten er korrekt placeret og at stregkoden er tydelig og læsbar”, forklarer han og forudser, at flere og flere virksomheder vil tage nye automatiserede systemer i brug.

Ud over de nye tekniske specifikationer, så kan systemet også køre i døgndrift, så der er virkelig potentiale i automatiseringen.

Ny stregkode-teknologi
”Vi vil blandt andet se nye stregkoder, som indeholder meget mere information, men fylder mindre – de såkaldte ”Data Matrix”, som er en slags QR-koder. Dermed forstyrrer stregkoden ikke den øvrige tekst lige så meget.

Vi har også set RFID (Radio Frekvens Identifikation) - teknikken udvikles i en del år, hvor oplysningerne aflæses via radiobølger. Den benyttes også i en vis grad internt i virksomheder til at styre vare-flow, men den kræver, at kunderne også er i stand til at bruge systemet, før den rigtig vinder udbredelse”, siger Allan Hedevang og forudser desuden, at automationen også bliver mere tilgængelig for mindre virksomheder i takt med udviklingen, hvor både teknologien og systemerne bliver billigere.

+ Læs mere

Bliv inspireret af vores koncepter og løsninger

Vil du vide mere?

Allan Hedevang
+45 4030 2729

ahe@scanvaegt.dk