C# Softwareudvikler

C# Softwareudvikler

C#-programmering, Client/server arkitektur og ERP-integration

Scanvaegt Systems har 3 forretningsområder; systemløsninger til industrien, brovægte og systemløsninger til detailhandelen. Løsningerne er tilpasset kunderne, og varierer derfor ofte fra hinanden.

Du vil som softwareudvikler komme til at arbejde med systemløsninger til industrien, som typisk er store fødevareproducerende virksomheder.

Du er med fra start til slut i projekterne.
Sammen med teamet, bestående af 5 andre, er opgaven at udvikle software til standardprodukterne og unikke solgte løsninger – tilpasset den enkelte kundes behov. I afdelingen er der rig mulighed for sparring med dine kolleger, som alle besidder specielle kompetencer. Det forventes, at du har lyst til at være en del af teamet og konstant øge det generelle kompetenceniveau. Der vil være mulighed for fremadrettet at være med til at udvikle standard- produkterne i tæt samarbejde med salg og service.

I projekterne er du som udgangspunkt med i hele processen. Opgaven starter oftest med at beskrive kundens behov sammen med Scanvaegt Systems sælger og lave en beskrivelse af de ydre rammer. Herefter laves en teknisk specifikation som danner grundlag for hele implementerings- og udviklings- fasen. Når løsningen er gennemarbejdet, skal den efterfølgende idriftsættes hos kunden, hvor de sidste automatiserede og manuelle tests foretages. Slutteligt bliver det din opgave at overdrage softwaren til serviceafdelingen og lejlighedsvis besvare spørgsmål i forhold til de idriftsatte løsninger.

Du kommer til at arbejde med mange spændende teknologier og metoder. Det er relevant, hvis du har erfaring med; Programmering i C#, Client/server arkitektur og integration til et ERP system.

Uddannelsesmæssigt er du formentligt Civilingeniør, Diplomingeniør eller Datalog, men med de rette kompetencer og arbejdsmetoder er det ikke et krav. Vigtigst er det, at du leverer meget høj kvalitet og ikke skubber problemerne foran dig. Det er et ufravigeligt krav, at du er nysgerrig, forstår at lytte og er drevet af at gøre en forskel.

Kunderne efterspørger Scanvaegt Systems løsninger – i den vanlige høje kvalitet.
Hvis du bliver ansat i Scanvaegt Systems, bliver du en del af rejsen. Du kommer, som den du er, og det du kan. Du får til gengæld et stærkt fællesskab og muligheden for at arbejde sammen med mange forskellige mennesker med forskelligartede kompetencer.

Scanvaegt Systems vægter struktur og stærke processer højt. Filosofien i virksomheden er, at den enkelte har de bedste forudsætninger for at lykkes, såfremt der foreligger en tydelig forventningsafstemning og stærk projekt- model.

Ansøgning
Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Klik her på ”ANSØG” for at søge jobbet.

Vi læser ansøgninger løbende, så jo før du sender din ansøgning, jo bedre er dine muligheder.

Har du spørgsmål inden da, så kontakt meget gerne Konsulent Mikael Hage på +45 21 32 92 12. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ansøgningsfrist:
Hurtigst muligt

Arbejdssted:
Aarhus Nord

Scanvaegt Systems
Scanvaegt-koncernen er teknologisk trendsætter inden for sit felt. Området omfatter fremstilling af integrerede Microsoft-kompatible softwareløsninger og datasystemer, industri computers, etiketteringssystemer, produktionskontrol- systemer, automatiske veje- og sorteringsanlæg samt elektroniske vægte.

Scanvaegt Systems beskæftiger ca. 200 medarbejdere og hovedkontoret er beliggende i Århus, omfattende salgs- og servicenet i Danmark og igennem datterselskaber i Norge, Sverige, Tyskland og Polen, samt forhandlere i en række andre lande.