Kalibrering & Verifikation

Kalibrering og verifikation

Akkrediterede laboratorier

Scanvaegt Systems driver to akkrediterede laboratorier, der kan tilbyde disse ydelser:
• verifikation af vægte med EU-typegodkendelse eller national typegodkendelse af klasse II, III, IIII
• kalibrering og verifikation af automatiske vægte til enkelt- vejning og prismærkning
• kalibrering og verifikation af automatiske kontrolvægte (checkvejere)
• akkrediteret kalibrering af vægte med beregning af måle-usikkerhed
• levering af lodder med sporbarhed
• akkrediteret kalibrering udføres med lodder, der via nationale eller internationale laboratorier er sporbare til BIPM i Paris
• en måle-evne på 10-5 (eller 0,001%)

Sporbar kalibreringsaftale
Kalibreringen følger en bestemt procedure og der udarbejdes et kalibrerings-
certifikat. De anvendte vægtlodder er sporbare og kontrolleret for nøjagtighed. Kan udføres på vejeudstyr og metaldetektorer.

Akkrediteret kalibreringsaftale
Både vægtlodder, procedure samt uddannelse af prøvemestre er afstemt
og overvåget af DANAK, som er sikringsstyrelsen under Sø- og Handels-
ministeriet. Kalibreringscertifikatet indeholder flere usikkerhedsberegninger.

Verifikationsaftale
Udføres på vægte, der anvendes til køb og salg eller til aflønning i forb. med f.eks. akkordarbejde. Denne procedure er overvåget af DANAK og udføres på vægte, der er godkendt til formålet.

Kompetente prøvemestre
Vores prøvemestre er uddannet til at udføre sporbar kalibrering, akkrediteret kalibrering og verifikation af vægte, og bemyndiget til at udstede certifikater, der dokumenterer, at dine vægte opfylder EU-kravene og kravene fra de nationale myndigheder i såvel Danmark som Sverige (DANAK og SWEDAC).

Læs mere her