Akkrediteret Kalibrering

Akkrediteret Kalibrering

Akkrediteret kalibrering af vægte og vejeudstyr  

Kalibrering er en serie afprøvninger, der afdækker, hvor upræcis vægten veje-evne er. Kalibreringen følger en bestemt procedure og skal udføres med vægtlodder, der er sporbare til kendte referencenormaler og standarder. Både vægtlodder, procedure samt uddannelse af prøvemestre er afstemt og overvåget af DANAK, som er sikringsstyrelsen under Sø- og Handelsesministeriet.

Akkrediteret kalibrering kan udføres på vægte og vejeudstyr. Må kun udføres af laboratorier, der er godkendt af DANAK.

Dokumentation
Som dokumentation udstedes der et kalibreringscertifikat (Akkrediteret). Kalibreringscertifikatet indeholder flere usikkerhedsberegninger.

Kontakt din Service konsulent - eller ring 8745 8200

National Service

Peder Schmidt
+45 2099 8496

pesc@scanvaegt.dk

Service Midt-/Vestjylland

Poul Jessen
+45 4191 0646

poje@scanvaegt.dk

Service Sjælland & Bornholm

Knud Erik Nielsen
+45 41910602

knni@scanvaegt.dk

Service Syd-/Sønderjylland & Fyn

Kim Madsen
+45 2280 9936

kima@scanvaegt.dk

Service Contracts

Frantz Hansen
+45 2067 9001

frha@scanvaegt.dk

Du er også velkommen til at sende vores Service-afdeling en mail