Pallemodtagelse

Pallemodtagelse

Automatisk registrering, kontrol og identificering af paller

Scanvaegts Pallemodtagelse er en komplet løsning til automatisk registrering, identifikation, kontrol og lagerstyring af paller i frysehuse og på lagerhoteller. Løsningen kan også inkorporere ordre-allokering, kontrolvejning og ekspedition.

Løsningen består af en station med udstyr til scanning, vejning og etikettering. Denne placeres ved varemodtagelse, men kan også anvendes andre steder.

Ved ankomst og inden indfrysning bliver pallen scannet, identificeret og vejet – alt foregår automatisk. Systemet scanner leverandør-etikettens stregkode og identificerer leverandøren. Er der flere stregkoder med forskelligt indhold, sørger systemet for at scanne dem. Stregkoderne kan være udformet som kompakte 2-dimensionelle eller standard 1-dimensionelle typer.

Systemet printer nu en ny intern ID-etiket, som automatisk påsættes pallen. Denne interne stregkode er formateret således, at den kan genkendes af alt øvrigt udstyr på virksomheden.

Pallen fortsætter ind på veje-sektionen, hvor den vejes automatisk. Vægtresultatet bliver vist på operatørterminalen. Derefter overføres data med leverandør-oplysninger og vægt via ethernet til host system. Host systemet checker, om pallen overholder forventet vægt, om den er identificeret korrekt m.v., og giver derefter ”OK” eller ”EJ OK” tilbage til pallestationen.

Er pallen OK, sendes den automatisk videre til lager/indfrysning.
Er pallen ikke OK pga. utilstrækkelig scanning, bliver den stående på vægten for manuel scanning eller indtastning af løbenummer.
Er pallen ikke OK pga. fejlmelding – f.eks. forkert vægt - sorteres den ud på separat bane til manuel behandling med manuelt betjent terminal udstyr

Under hele processen får operatøren på touch-skærm vist den aktuelle status af forløbet:
1. Ny palle, scanning i gang
2. Eventuelt. ”Ingen stregkode læst, scan eller tast manuelt”
3. ”Data overført, afventer host system”
4. ”Fejl v. palle: Ukendt nummer eller vægt fejl” (vises kun efter manuel scan eller indtastning)
5. ”Palle OK” eller alternativ ”Palle afvises”.

Pallen kan som option allerede i forbindelse med indregistrering til lager allokeres til en specifik ordre, som forinden er downloadet i Scanvaegt ordre-systemet. I dette tilfælde sendes de enkelte palle-registreringer, indeholdende nyt intern palle-ID og leverandørens palle-oplysninger, retur til ERP systemet som batch-job.

Det er også muligt at tilknytte yderligere data-logninger, som skal udføres ved en given ordre-opstart, f.eks. temperaturmåling.

Kan pallerne i øvrigt genkendes og accepteres, sker hele varemodtagelsen automatisk uden manuel bruger-indgriben

+ Læs mere

Kontakt din konsulent - eller ring 8678 5500

<!--@Ecom:Product.CategoryField.Consultants.Name.Value-->

Syd-/Sønderjylland og Fyn

Søren Sass Svenson
+45 3080 0224

sosv@scanvaegt.dk

<!--@Ecom:Product.CategoryField.Consultants.Name.Value-->

Sjælland og Bornholm

René Dreyer Larsen
+45 4191 0649

rela@scanvaegt.dk

<!--@Ecom:Product.CategoryField.Consultants.Name.Value-->

Etiketteringsløsninger

Allan Hedevang
+45 4030 2729

ahe@scanvaegt.dk

<!--@Ecom:Product.CategoryField.Consultants.Name.Value-->

Etiketteringsløsninger

Poul Thisted
+45 2215 0510

pth@scanvaegt.dk

Du er også velkommen til at sende os en mail