PlusFlex Order Packing

PlusFlex Order Packing

Styring af produktions- og etiketteringslinier

PlusFlex Order Packing System er en softwarepakke til styring af ordrepakkeopgaver på både automatiske produktions- og etiketteringslinier og manuelle pakke-stationer.

På basis af oprettede produktions- eller kunde-ordrer styrer PlusFlex Order Packing System pakkeri- og etiketteringslinierne – d.v.s. at alle data, der skal bruges til etikettering af produkterne, samt oplysninger om yder-emballage, paller og lignende overføres automatisk til linien fra produktions-/kunde-ordrerne.

PlusFlex Order Packing System kan også sørge for automatisk at printe forsendelses-dokumenter undervejs i produktionen. Når den bestilte mængde er produceret, afsluttes kørslen automatisk.

Systemet kan sættes op til automatisk at fortsætte med etikettering af den næste kunde-ordre direkte uden stop, hvis linien benyttes til at producere samme vare type i længere periode.

Når en ordre er færdig-etiketteret, overføres data automatisk til det overliggende database system, hvor den registreres med oplysninger om den faktisk producerede mængde, vægt og antal fordelt pr. batch/parti. Der kan også registreres nøgletals-oplysninger om dato, tid, linje id, operatør id samt evt. kasserede produkter og stop årsager.

Ved at anvende PlusFlex Order Packing Systemet kan man fjerne eller minimere operatørens manuelle indtastningsarbejde - derved opnås høj driftsikkerhed, kort eller ingen omstillingstid og ingen risiko for fejlmærkning.

Til PlusFlex Order Packing System findes ligeledes et ERP-integrations-modul, så ordre-data kan overføres automatisk til/fra virksomhedens admini-strative kontorsystem. Dette betyder, at man også her kan fjerne manuelle arbejdsprocedurer og risikoen for fejl-indtastninger.

Ved hver af etiketteringslinierne placeres normalt touch-betjent operatør-terminal, hvor dagens kunde-ordrer kan vælges, opstartes og overvåges under pakke-processen.

Ved de automatiske Espera WPL-linier kan ordrer vælges direkte på Espera-terminalen.

+ Læs mere

Kontakt din konsulent - eller ring 8678 5500

<!--@Ecom:Product.CategoryField.Consultants.Name.Value-->

Etiketteringsløsninger

Allan Hedevang
+45 4030 2729

ahe@scanvaegt.dk

<!--@Ecom:Product.CategoryField.Consultants.Name.Value-->

Etiketteringsløsninger

Poul Thisted
+45 2215 0510

pth@scanvaegt.dk

<!--@Ecom:Product.CategoryField.Consultants.Name.Value-->

Syd-/Sønderjylland og Fyn

Søren Sass Svenson
+45 3080 0224

sosv@scanvaegt.dk

<!--@Ecom:Product.CategoryField.Consultants.Name.Value-->

Sjælland og Bornholm

René Dreyer Larsen
+45 4191 0649

rela@scanvaegt.dk

<!--@Ecom:Product.CategoryField.Consultants.Name.Value-->

Nord-, Midt- og Vestjylland

Tommy Østergaard
+45 2066 3329

toe@scanvaegt.dk

Du er også velkommen til at sende os en mail