ScanX.NET Delivery Inspection

ScanX.NET Delivery Inspection

Nem, hurtig modtagekontrol på tablet eller smartphone

Med ScanX.NET Delivery Inspection-modulet kan vejepersonalet nemt og hurtigt foretage inspektion af affald til deponi, samt evt. omklassificering. Vha. en smartphone eller tablet kan de gennemføre obligatorisk modtagekontrol ved indvejning af affaldsfraktioner, samt registrere afvigelser på de deklarerede affaldsfraktioner med billeddokumentation.

På den mobile enhed vises de punkter, som skal inspiceres og evt. omregistreres. Punkterne på tjeklisten kan tilpasses det enkelte deponis behov og ønsker. Der kan også tages fotos,som tilknyttes registreringen.

Når alle registeringer er foretaget, kan der i ScanX.NET genereres rapporter, kvitteringer o.lign., som kan sendes via e-mail eller udprintes direkte på printer.

Smarte features

ScanX.NET Delivery Inspection gør det nemmere at:

• gennemføre korrekt tilsyn ved modtagelse af affald til deponering
• opfylde krav og anbefalinger fra Miljøstyrelsen • Tage handling på de tvivlsomme affaldslæs, der ankommer til deponeringsanlæggene
• tilvejebringe og fremsende dokumentation til affaldsproducent/transportør/kommune

Download datablad

Kontakt din konsulent - eller ring 8678 5500

Sales Manager

Per Bjerring
+45 4055 8987

pbj@scanvaegt.dk

Key Account Manager

Ole Levring
+45 2496 4442

olle@scanvaegt.dk

Du er også velkommen til at sende os en mail