ScanX.NET Energy Calculation - Træflis

ScanX.NET Energy Calculation - Træflis

Beregning af vandprocent og energi-indhold i træflis

ScanX.Net-Energy modulet beregner vandprocent og energi-indhold af træflis med henblik på varmeværkers prisafregning til leverandørerne.

I forbindelse med vejning af hele bilen udtages der en prøve af den leverede flis - denne prøve afvejes på en laboratorievægt og vægten sammenkobles i ScanX.Net med den totale indvejede flisleverance.

Prøven placeres i en varmeskuffe, hvorefter den vejes igen og netto bliver udregnet. Netto er i dette tilfælde den mængde vand, der er fordampet fra prøven.
Nu beregner ScanX.Net-Energy vandprocent, energi-indhold og pris til afregning af den pågældende leverance.

ScanX.Net-Energy er et modul i ScanX.Net-pakken, der er et modul-opbygget, skalerbart it-system til håndtering og administration af brovægtsvejninger, herunder bl.a. affaldsregistreringer, indberetning, betaling, trafikstyring, identifikation, fakturaberegninger og mange andre opgaver.

+ Læs mere

Case: Stensø

Stensø Fjernvarmeværk betaler kun for den faktiske brændselsværdi

Stensø Fjernvarmeværk betaler kun for den reelle brændselsværdi af de 200 tons træflis, de modtager hver dag. Ved hjælp af Scanvaegts vejesystemer kan de beregne vandprocenten af flisleverancerne og nøjes med at betale for den faktiske brændværdi og ikke hele bruttovægten.

Kontakt din konsulent - eller ring 8678 5500

Sales Manager

Per Bjerring
+45 4055 8987

pbj@scanvaegt.dk

Key Account Manager

Ole Levring
+45 2496 4442

olle@scanvaegt.dk

Du er også velkommen til at sende os en mail