Løsning til råstof-udlevering

Løsning til råstof-udlevering

Vejning, styring og administration af råstof-udlevering

Scanvaegts løsning håndterer ind- og udvejning af lastvogne, styring af udlevering, prøvetagning, adgangskontrol til området, styring af bomme, kommunikation og integration til det administrative system.

Effektiv og hurtig ekspedition
Chaufføren vejer den tomme bil ind på brovægten og taster ordrennr. på, hvad han skal hente. Herefter guider systemet ham igennem registreringen og angiver den silo, hvor bilen skal hente råstofferne.
Ved siloen identificerer chaufføren sig på en terminal og sikrer dermed, at han er på den rette læsseplads. Herefter åbner siloen og læsningen af de ønskede mængder sker, enten automatisk eller manuelt.

Bilen udvejes på brovægten
Alle vejedata eksporteres automatisk til kundens eget administrative system, hvor faktureringen foregår uden behov af yderligere manuel registrering.

På visse ordrer skal der tages en vareprøve, hvilket sker automatisk i ScanX.Net, takket være data, overført fra det administrative system. En prøvetagningsetiket med alle relevante data kan udskrives, hvis det ønskes.

Bliv inspireret af vores koncepter og løsninger

Case: Nordkalk

Scanvaegts registreringssystem opfylder kravet til fremtidsikring og brugervenlighed

Med Scanvaegts registreringssystem til brovægtsvejning, der integrerer ind- og udvejning, prøvetagning, styring af udlevering, passagekontrol, styring af bomme og integration til administrativt system er Nordkalk rustet til fremtiden.

Kontakt din konsulent - eller ring 8678 5500

Sales Manager

Per Bjerring
+45 4055 8987

pbj@scanvaegt.dk

Key Account Manager

Ole Levring
+45 2496 4442

olle@scanvaegt.dk

Du er også velkommen til at sende os en mail