Turnkey-løsninger til forbrændingsanlæg

Turnkey-løsninger til forbrændingsanlæg

Komplette vejesystemer til ind- og udvejning, registrering og data-opsamling

En brovægtsløsning fra Scanvaegt er en komplet løsning uden begrænsninger. Den integrerede softwareløsning registrerer vejningerne præcist med henblik på fakturering, ADS-indberetning og miljøregnskab.

Alle produkter - brovægte, terminaler, indikatorer og vejeceller - er særdeles fleksible og kan integreres i eksisterende installationer, mens softwaresyste- merne kan integreres til administrative systemer og udveksle data med andre IT-systemer via netværk, internet eller eksterne medier.

Elementer i en turn-key brovægtsløsning
Antallet af brovægte afhænger af forbrændingsanlæggets kapacitet. På større anlæg kunne en løsning bestå af følgende elementer:

 • brovægt til indvejning og brovægt til udvejning af kompressorbiler
 • brovægt med både ind- og udvejning udelukkende for containerbiler
 • dataterminaler til styring, dataregistrering og ekstern kommunikation
 • ID-systemer: hurtig og fejlfri identifikation af vogn, leverandør og vognmand
 • trafiklys
 • bom-anlæg
 • video-overvågning

Effektive vejeoperationer
hurtig indvejning
præcis vægtregistrering
udvejning af tomvogn
udregning af nettovægt
hurtig afvikling
betaling med kort eller kontant via automat

Automatisk processtyring 
identifikation v.h.a. magnetkort, stregkode eller RFI
udskrivning af kvittering
udskrivning af vejesedler
styring af ind- og frakørsel på brovægt v/trafiklys og bomme
kommunikation over samtale-anlæg
angivelse af kørevej
styring af eksterne porte
styring af dieselstander

Data-opsamling og -behandling
data-opsamling og -overførsel
import/export til/fra administrativt system
ordreregistrering
prisstyring
fakturering
ADS-indrapportering
generering af standard-/specialrapporter og statistikker
generering af data til vejesedler
komplette kartoteker for kunde, vognmand, vare, ordre

Software der registrerer og opsamler alle data  
Udover hardwaren består løsningen også af Scanvaegts IT-system, ScanX.Net, der er udviklet specifikt til brovægtsvejning inden for bl.a. miljø-området. ScanX.Net inkluderer også et modul – ScanX_Web – der via internettet giver forbrændingsanlæggets kunder adgang til egne vejetransaktioner fra brovægtene.

ScanX_Web registrerer alle vejetransaktioner på brovægtene og overfører data til en internet-baseret server, som kunderne kan logge ind på hjemmefra og hente de ønskede informationer. Kunderne kan dermed se egne vejninger, længe før de modtager en faktura fra anlægget.

+ Læs mere

Smarte features

 • Effektive vejeoperationer
 • Automatisk processtyring
 • Data-opsamling og -behandling
 • Sikker adgangskontrol

 

Bliv inspireret af vores koncepter og løsninger

Case: Stensø

Stensø Fjernvarmeværk betaler kun for den faktiske brændselsværdi

Stensø Fjernvarmeværk betaler kun for den reelle brændselsværdi af de 200 tons træflis, de modtager hver dag. Ved hjælp af Scanvaegts vejesystemer kan de beregne vandprocenten af flisleverancerne og nøjes med at betale for den faktiske brændværdi og ikke hele bruttovægten.

Kontakt din konsulent - eller ring 8678 5500

Sales Manager

Per Bjerring
+45 4055 8987

pbj@scanvaegt.dk

Key Account Manager

Ole Levring
+45 2496 4442

olle@scanvaegt.dk

Du er også velkommen til at sende os en mail