Verifikation

Verifikation

Verificering af din vægt med godkendelse til salgsbrug

Verificering er en kontrol af vægten, hvor det afprøves, om den overholder de i typegodkendelsen fastsatte krav til vægtens veje-evne. I bekræftende fald udstedes der en verifikationsattest og vægten plomberes. Verifikationen er tidsbegrænset og må kun udføres af laboratorier, godkendt af myndighederne.

Akkrediteret laboratorium
Scanvaegt-gruppen er akkrediteret af myndighederne og er godkendt som notified body af EU til verifikation af EU-typegodkendte vægte. Vi er også bemyndiget til at udføre de lovpligtige re-verifikationer i Danmark og Sverige.

Dokumentation
Som dokumentation kan vi udstede følgende dokumenter:

• Verifikationsattest
• Certificate of Conformity

Kontakt din Service konsulent - eller ring 8745 8200

National Service

Peder Schmidt
+45 2099 8496

pesc@scanvaegt.dk

Service Midt-/Vestjylland

Poul Jessen
+45 4191 0646

poje@scanvaegt.dk

Service Sjælland & Bornholm

Knud Erik Nielsen
+45 41910602

knni@scanvaegt.dk

Service Syd-/Sønderjylland & Fyn

Kim Madsen
+45 2280 9936

kima@scanvaegt.dk

Service Contracts

Frantz Hansen
+45 2067 9001

frha@scanvaegt.dk

Du er også velkommen til at sende vores Service-afdeling en mail